Ouder-kindgesprekken

Onderzoek van Hattie (2013) toont aan dat leerlingen gemotiveerder zijn wanneer ze betrokken worden bij het bepalen van de doelen. Op steeds meer scholen in de omgeving hoor ik dan ook dat men ouder-kindgesprekken invoert. Bij ons op school gebruiken we dergelijke gesprekken al enkele jaren en ik vertel je graag hoe wij dit vorm geven.