De Gouden Weken

De eerste weken van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Wat zijn de Gouden Weken eigenlijk precies en welke activiteiten en literatuur passen goed bij deze weken?

De Gouden Weken

Wat zijn de Gouden Weken?

De eerste vier tot zes weken van het schooljaar worden ook wel de ‘Gouden Weken’ genoemd. De leerlingen hebben elkaar, door de schoolvakantie, een lange tijd niet meegemaakt in de groep. Zij groeien in de vakantie verder door sociale ervaringen met anderen en natuurlijk groeit het lichaam ook. Misschien zijn er ook wel nieuwe leerlingen in de groep gekomen of is de groep helemaal opnieuw ontstaan. Wanneer de leerlingen weer in de klas komen beginnen ze weer met elkaar aftasten. Deze eerste weken zijn enorm belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep waarin leerlingen op een positieve manier hard kunnen werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Als leerkracht kun je op een actieve manier werken aan een goede groepssfeer, door de leerlingen opdrachten groepsvormende activiteiten aan te bieden en regels en afspraken in te oefenen.

Tuckman heeft in 1965 een fasemodel voor groepsvorming beschreven: 

  • Forming – rustig in de klas. De leerlingen zijn elkaar aan het aftasten. Conflicten en serieuze onderwerpen worden gemeden en leerlingen zijn voornamelijk gefocust op zichzelf. 
  • Storming – storm in de klas. De pikorde wordt bepaald. De leerlingen zijn in deze fase kritisch op elkaars gedrag en ontwikkelen een voorkeur voor een leider en een type leiderschap. 
  • Norming. Het doel van de groep wordt gekozen en er wordt non-verhaal bepaald hoe de groepsleden met elkaar willen omgaan. 
  • Performing
  • Adjourning 

Wanneer je actief werkt aan groepsvorming, haal je de norming van een groep naar voren, direct na de forming. Je draagt regels en afspraken over deze te benoemen, in te oefenen en te modellen. Zelf kies ik altijd voor het maken van onderscheid tussen regels en afspraken:

  • Schoolregels – maximaal vijf regels die voor alle leerlingen en volwassenen op school gelden. Deze regels worden door het team opgesteld. Alle leerlingen en volwassenen op school mogen elkaar aanspreken op deze regels.
  • Groepsregels – regels van de leerkrachten voor de groep. Dit zijn ook maximaal vijf regels (om het behapbaar te houden) en deze gaan bijvoorbeeld over toiletgang,  luister- en werkhouding. De groepsleerkracht mag hier leerlingen op aanspreken
  • Groepsafspraken – afspraken die de groep belangrijk vindt om te maken over de omgang met elkaar. Leerlingen spreken elkaar hierop aan en houden elkaar hier aan.

Het is daarnaast helpend om deze regels visueel te ondersteunen. Op onze school hebben we bij de schoolregels als leerkrachten ook een filmpje per regel gemaakt, zo kunnen we op een leuke en herkenbare manier deze regels aanleren en bespreken. Ook helpen energizers, kleine spellen tussendoor, voor het versterken van de groepssfeer. Naast investeren in de klas, is het ook belangrijk om te investeren in positief oudercontact.

Lesideeën voor de Gouden Weken

Op de binnenkant van de deur hebben we deze "welkom-tekst" hangen. (naar voorbeeld op pinterest)
Op de binnenkant van de deur kun je deze “welkom-tekst” hangen (naar voorbeeld op pinterest).

Vakliteratuur voor de Gouden Weken

Leuke kinderboeken voor de Gouden Weken

De nieuwste blogs over de Gouden Weken