Taken van de intern begeleider in november

In de taken van de intern begeleider in november neem ik je mee in de taken die ik als intern begeleider heb deze maand.

Taken van de intern begeleider in november

Als intern begeleider komt er veel op je af. Zodra ik startte als intern begeleider ben ik per maand een lijstje bij gaan houden met alle taken die ik die maand heb. Zo kan ik zoveel als mogelijk is preventief werken en kan ik mijn werk plannen over de dagen die ik die maand werk in mijn Structuurjunkieplanner. Zelf vind ik dit fijn werken. Mijn doel met deze blogserie is nieuwe en bestaande intern begeleiders inzicht geven in mijn takenlijst. Ook hoop ik dat jij als IB’er aanvullingen wilt geven, zodat we deze lijst kunnen uitbreiden en elkaar kunnen inspireren zo pro-actief mogelijk te werken.

Mijn takenlijst van deze maand

Voor november heb ik de volgende dingen in mijn takenlijst staan:

  • nabespreken oudergesprekken met collega’s of/ en notities in Parnassys (of Esis) nalezen van deze gesprekken.
  • regelen afname NIO, ADIT of WISC voor twijfelleerlingen in groep 8
  • terugtoetsen van leerlingen met ondersteuningsbehoeften (of LWOO) of praktijkonderwijs in groep 8
  • zorgdragen voor het aanmelden van leerlingen uit groep 8 met ondersteuningsbehoefte of praktijkonderwijs bij het samenwerkingsverband VO
  • controleren opslaan rekenmuurtjes in Parnassys (of Esis).
  • aanmelden voor de doorstroomtoets

Je merkt, er staat deze maand wat minder gepland dan in andere maanden. Tegelijkertijd is dit de maand dat er meestal voldoende lopende zaken zijn. Zo ben ik druk bezig met lopende zaken die uit oudergesprekken en groepsbesprekingen komen. Veelal zijn dit in mijn geval regeldingen, zoals het regelen van schoolmaatschappelijkwerk, kindercoaching, fysiotherapie op school of onderzoeken en consultatie en advies aanvragen. Ook check ik dyslexiedossiers, of begin ik alvast met het aanmaken daarvan en doe ik meerdere tijdsteekproeven en observaties n.a.v. de groepsbespreking.

Groep 8 richting het voortgezet onderwijs

Daarnaast vraagt het aansporen en ondersteunen van de groep 8 leerkrachten deze periode altijd wat meer tijd. In ons samenwerkingsverband van voortgezet onderwijs wordt gevraagd dat de leerlingen die extra ondersteuning (voormalig LWOO) nodig hebben of leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan worden teruggetoetst met de LVS toetsen tot het niveau dat de leerling op dat moment beheerst. Soms begin ik daarbij in één keer met de goede toetsen, maar in enkele gevallen betekent dit wel eens dat een leerling meerdere CITO LVS toetsen moet maken van bijvoorbeeld rekenen. Dit kost tijd en is voor de leerkracht in de klas niet altijd handig. Vaak komen deze leerlingen dan ook bij mij hun LVS toetsen maken. Zij hebben dan werkrust en de leerkracht heeft geen extra belasting.

Ook vraagt het samenwerkingsverband VO ons om bij leerlingen die we verwijzen naar het praktijkonderwijs, of leerlingen die net tussen praktijkonderwijs en extra ondersteuning (voormalig LWOO) inzitten te laten toetsen, bij voorkeur met een WISC. Voor deze leerlingen laat ik dit ook doen in de maand november. Zo is alles op tijd klaar voor de verwijzing, die bij deze zorgleerlingen wat eerder plaatsvind in onze regio.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.