Werkverdelingsplan

Het werkverdelingsplan is enkele jaren geleden ingevoerd. In de praktijk blijkt het echter nog niet overal een gangbaar document te zijn. Wat is het eigenlijk en wat levert een werkverdelingsplan jouw team op?

Het werkverdelingsplan

Wat is het werkverdelingsplan?

In de CAO PO van 2019-2020 is opgenomen dat er jaarlijks een werkverdelingsplan opgesteld moet worden. Het plan beschrijft hoe de werkzaamheden binnen de school worden verdeeld over het personeel en hun beschikbare uren.  In het plan worden de volgende dingen beschreven:

 • aantal groepen
 • aantal leerkrachten dat voor deze groepen staat om les te geven
 • aantal uur aan lesgevende taken
 • aantal uur (of percentage) aan lesgebonden activiteiten
 • definitie van de lesgevende activiteiten
 • taken van het onderwijsondersteunend personeel
 • taakverdeling
 • besteding van werkdrukmiddelen
 • het vervangingsbeleid
 • scholing van personeelsleden
 • werktijden en pauzeregeling

Hoe wordt het werkverdelingsplan opgesteld?

De directie van de school overlegt met het team over de onderwerpen in het werkverdelingsplan. Als volgende stap worden de taken voor het nieuwe schooljaar bepaald en met het team gedeeld. Het team kan hierop reageren, waarna een concept-werkverdelingsplan wordt opgesteld. Dit concept wordt voorgelegd aan het hele team en zij kunnen wijzigingen vorostellen. Als de meerderheid van het team akkoord gaat het met werkverdelingsplan, wordt het concept een definitief voorstel. 

Het plan wordt voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR. De PMR controleert of de procedures goed doorlopen zijn, of alle bovenstaande onderdelen zijn opgenomen en kan eventuele aanvullingen of wijzingen voorstellen. De PMR heeft vervolgens instemmingsrecht op de volgende punten:

 • aantal groepen en aantal leerkrachten dat voor de groepen staat om les te geven.
 • scholing
 • werktijden en pauzeregeling

Na het vastleggen van het plan worden individuele gesprekken gevoerd met medewerkers over hun taakuren voor het aankomende schooljaar. Deze afspraken worden per persoon vastgelegd en voor de zomervakantie ontvangt iedere medewerker een overzicht van deze afspraken.

Wat levert het jouw team op?

Door het plan is er duidelijkheid in het team over de onderlinge verwachtingen. Zo kan in het plan worden beschreven tussen welke tijden je op je werkdag bereikbaar moet zijn. Ook is de taakverdeling onderling duidelijk en is er een duidelijke beschrijving van de pauzeregeling. Zelf vind ik het ook belangrijk dat in dit plan duidelijk verwoord is welke taken vallen onder de opslagfactor.

Hebben jullie een werkverdelingsteam en wat levert het jou op?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.