Schooljaar afronden: Een goede overdracht

Een goede overdracht hoort bij het afronden van het schooljaar en het opstarten van het nieuwe schooljaar. Waarom is deze goede overdracht eigenlijk belangrijk en wat hoort er bij een goede overdracht?

Schooljaar afronden: Een goede overdracht

Waarom een overdracht?

Voordat de zomervakantie begint wordt alles opgeruimd en schoongemaakt. Na deze zomervakantie start een nieuw schooljaar met vaak een nieuwe groep/leerkracht.  De nieuwe leerkracht krijgt informatie over de groep en de individuele leerlingen van de vorige leerkracht. Deze informatie noemen we overdracht. Tijdens de overdracht, draagt de vorige leerkracht alle informatie over aan de nieuwe leerkracht over het schooljaar dat (bijna) achter je ligt. Informatie over de leerling, maar ook wat, wel en niet werkt. Daardoor wordt er niet ieder jaar opnieuw in dezelfde valkuil gevallen.

Er zijn leerkrachten die pleiten voor een blanco start van het schooljaar. Blanco start je echter nooit helemaal, omdat je al beelden hebt van een leerling. Het is beter om het schooljaar te starten met informatie die er al beschikbaar is.

Wat is een goede overdracht?

Een goede overdracht geeft de nieuwe leerkracht een beeld van de leerlingen, en hun onderwijsbehoeften en van de onderwijsbehoeften van de groep.  In deze overdracht wordt besproken wat de leerlingen nodig hebben van de leerkracht en wat er wel en niet werkt. We dragen vooral over wat deze groep of deze leerling nodig heeft en wat het afgelopen schooljaar goed en minder goed heeft gewerkt. Op deze manier ondersteunen collega’s elkaar onderling.

Natuurlijk kan het zo zijn dat de leerling in de vakantie is veranderd. Daarnaast verandert er meestal ook iets in de groepssamenstelling en is er sprake van een andere leerkracht. Dit maakt dat sommige dingen die het vorige jaar wel werkten in het nieuwe jaar niet meer werken.  Gedrag is immers altijd interactie, en dus staat gedrag in verband met de veranderde omstandigheden.

Onderdelen van een goede overdracht

Iedere school maakt een eigen keuze in wat zij belangrijk vinden in de overdracht en zijn hier schoolbrede afspraken over. Alles hiervan bespreken of opschrijven is, mijns inziens, echter erg uitgebreid. Ik benoem daarom een aantal dingen die, zo vind ik, in een goede overdracht thuis horen en een aantal bespreek suggesties.

Dit hoort in een goede overdracht, per leerling:
 • medische zaken
 • gediagnosticeerde gedragsstoornissen/dyscalculie/dyslexie
 • afspraken  die gemaakt zijn rondom de leerling (denk aan geluidsdempers, aparte werkplek/toetsplan/ bepaalde plaats in de groep, oudercommunicatie, manier van toetsen e.d.)
 • dingen waar de volgende leerkracht weer mee verder moet (programma’s als spellingsprint/ rekensprint/ opbouw dyslexiedossier/ schoolmaatschappelijk werk/ rt/ dyslexiebegeleiding)
 • Individueel handelingsplan of ontwikkelingsperspectief
 • Differentiatie niveau bij de verschillende ontwikkelgebieden (aantal sterren bij rekenen, pluswerk, eventuele plusklas, RT, pre-teaching)
 • Eventuele bijzonderheden in/ van het gezin
 • Eventuele bijzonderheden op sociaal-emotioneel gebied (denk aan pesten)
Dit kan ook besproken worden, per leerling:
 • Positieve aspecten van de leerling
 • Wat is moeilijk voor deze leerling
 • Wat werkt goed bij deze leerling
 • Doelen voor deze leerling die doorlopen, bijvoorbeeld op het gebied van werkhouding, leren, sociaal gedrag of cognitieve vakken.
 • Naast wie de leerling wel/niet moet zitten (en waarom)
 • Bijzondere gebeurtenissen het afgelopen jaar

Heb jij aanvullingen voor deze lijst? Geef ze dan vooral hieronder aan!

Heel veel succes met de afronding van het schooljaar en met het voorbereiden voor het nieuwe schooljaar!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.