Schooljaar afronden: Rapport voor de juf of meester

Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen altijd een rapport mee. Zo aan het einde van het schooljaar is het ook een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar door de leerlingen een rapport voor de juf of meester te laten maken.

Recensie: Junior Coachkaarten

In gesprek gaan met  leerlingen,  ik vind dit altijd erg waardevol. Dit schooljaar hebben we  er op de school waar ik werk voor gekozen om kindgesprekken een speerpunt te maken en te proberen minimaal twee keer een kindgesprek te voeren met de leerlingen.   Om   leerlingen aan het praten te krijgen heb je bij sommige leerlingen net even een meer lezen……….

Fasenonderwijs

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt vaak schoksgewijs. Soms staan leerlingen even stil, soms maken jonge leerlingen juist weer een sprong. Op de school waar ik werk, worden  deze sprongen in ontwikkeling al vanaf 2003 op gevangen omdat we het leerstofjaarklassen- systeem voor de groepen 1 t/m 3 hebben doorbroken en overgestapt zijn naar het faseonderwijs oftewel halfjaarlijkse overgangen.

Ken je Parro al?

Wanneer de kinderen naar huis gaan besteden leerkrachten tijd aan voorbereiden, nakijken, vergaderingen en overleggen enzovoorts. Ook willen de meeste leerkrachten graag zorgen voor ouderbetrokkenheid. Er worden foto’s op USB sticks gezet, e-mails gestuurd, social media bijgewerkt, briefjes meegegeven enzovoorts. Ik (Judith) gebruik vanaf het begin van dit schooljaar echter een app die dit allemaal kan……..Parro.