Het ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is inmiddels en term die redelijk ingeburgerd is in de basisschool. In dit blog uitleg over wat het is, wat moet en wat mogelijkheden zijn.

Het ontwikkelingsperspectief

Wat is het ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is een document waarin de doelen die een leerling, die extra ondersteuning krijgt, worden beschreven. In veel literatuur wordt het ontwikkelingsperspectief afgekort als OPP, juf-judith.nl gebruikt liever OP. Dit omdat OPP eigenlijk zou moeten staan voor het ontwikkelingsperspectiefplan, dit is een onderdeel van het OP.

Voor wie moet een ontwikkelingsperspectief worden gemaakt?

Een OP moet worden gemaakt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, die niet valt binnen de basisondersteuning. De basisondersteuning heeft school afgesproken met het samenwerkingsverband, dit kan bijvoorbeeld remedial teaching zijn bij dyslexie, een (kleine) reken- of spellingachterstand o.i.d.
Vaak valt extra (individuele) ondersteuning, bijvoorbeeld voor een leerling met autisme of voor leerlingen met een leerachterstand of voorsprong niet onder de basisondersteuning. Voor deze leerlingen maak je dan wel een OP.

Zelf hanteer ik de volgende maatstaaf: een OP voor alle leerlingen die (minimaal) één jaar leerachterstand of leervoorsprong hebben en een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen waarvoor ik extra financiën nodig heb om hen binnen de school te laten begeleiden (Vaak leerlingen met een dubbele diagnose, voorheen de zogenoemde rugzakleerlingen)

Wat moet er in een ontwikkelingsperspectief staan?

In een OP moeten de volgende dingen staan (Brochure ‘Ruimte in Regels’ 2017)

  • verwachte uitstroombestemming van de leerling
  • onderbouwing van de uitstroombestemming
  • beschrijving van de extra ondersteuning, welke afwijkt van het reguliere onderwijsprogramma

Pameijer (2017) adviseert, om papieren tijgers te voorkomen, een OP bestaande uit drie delen:

1. Ontwikkelingsdeel (OP)  – Bevat recente en relevante factoren van de leerling, de opvoedingssituatie, leersituatie en onderwijssituatie. Deze factoren zouden het leren kunnen belemmeren of bevorderen.

2. Planningsdeel (OPP)- Bevat de geplande uitstroombestemming (zie verplichte onderdeel OP) en het aanbod dat de leerling nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Dit kunnen doelen zijn die te maken hebben met cognitieve vakken, maar ook doelen op het gebied van gedrag kunnen deel uitmaken van een OPP.

3. Evaluatiedeel  – Jaarlijks moment aan het einde van het schooljaar in samenspraak met ouders, aangezien ouders sinds augustus 2017 instemmingsrecht hebben over het handelingsdeel (ofwel deel 2)

Als school bepaal je zelf welke persoon verantwoordelijk is voor welk deel van het OP. Zo kunnen leerkrachten en intern begeleider allen een eigen taak op zich nemen om het werk te spreiden. Ook kan er efficiënt gebruik worden gemaakt van het leerlingvolgsysteem, om te voorkomen dat het OP een papieren tijger wordt.

Waarom moet er een ontwikkelingsperspectief worden gemaakt?

Vanaf 1 augustus 2015 is er wettelijk vastgelegd dat scholen  moeten vastleggen dat ze een OP bijhouden voor een bepaalde leerling. De inhoud hoeft niet te worden geregistreerd. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs geldt de registratieplicht niet; daar hebben immers alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.

Parnassys

In Parnassys is er de mogelijkheid om diverse notities, die al worden bijgehouden, standaard in het OP te plaatsen.  Dit kunnen handelingsplannen zijn, maar ook medicatie, stimulerende en belemmerende factoren, IQ e.d. Op deze manier hoeft er weinig tot geen dubbele administratie te worden gedaan.

Bronnen

Pameijer, N. (2017) Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Uitgeverij Acco
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/ontwikkelingsperspectief/het-ontwikkelingsperspectief-in-parnassys
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brochures/2017/11/13/brochure-ruimte-in-regels
https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/ontwikkelingsperspectief/
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ontwikkelingsperspectief-in-het-basisonderwijs.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.