Recensie – Pedagogisch vakmanschap in 55 verhalen

Al eerder heb ik het boek ‘Passend Onderwijzen’ van Peter Mol gelezen. Daarin spreekt hij van ‘leerling-achter-volgsystemen’ en ‘handelings-van-plannen’. Mol wil mensen graag aan het denken zetten en inspireren. Hij stelt bij zijn boeken: “Wanneer je na dit boek denkt: morgen ga ik dit veranderen (en dat hoeft maar iets kleins te zijn), dan heb je een nuttige aankoop gedaan.’