Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Mensen zijn geneigd om voorstander te zijn van gelijke behandeling van kinderen.  Natuurlijk is dit belangrijk, maar niet realistisch. Een leerling met (mogelijke) dyslexie krijgt een vergroting, gesproken teksten of meer tijd. Ook leerlingen met gedragsproblematiek hebben andere behoeften. Gedragsprobleem of een gedragsstoornis? Een gedragsprobleem is niet aangeboren. Vaak ontstaat een gedragsprobleem door een verkeerde interactie met de omgeving.  Een meer lezen……….