Recensie: groepsplan gedrag

Gedragsproblemen zijn vaak de lastigste problemen voor een leerkracht. Gedrag is immers interactie, waardoor jij als leerkracht ook invloed hebt op het probleem dat zich voordoet. Groepsplan gedrag is een boek dat praktisch in te zetten is bij het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen

Recensie: SEL en gedrag in de groep

In 2018 is de werkmap SEL en gedrag in de groep uitgebracht. Met deze werkmap wil de schrijfster de lezer stimuleren om aan de slag te gaan met de ingevulde resultaten van het sociaal emotionele leerlingvolgsysteem. Ik heb bekeken of de map waardevol is en hoeveel tijd het werken met deze map kost. 

De Gouden Weken: aandacht voor het groepsproces!

De eerste vier weken van het schooljaar worden ook wel de  ‘Gouden Weken’ genoemd. De insteek van deze weken is werken aan een positief groepsklimaat. Dit blog is de eerste van een reeks blogs over de ‘Gouden Weken’. In dit blog lees je wat de ‘gouden weken’ zijn en welke activiteiten van belang zijn………..

Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Mensen zijn geneigd om voorstander te zijn van gelijke behandeling van kinderen.  Natuurlijk is dit belangrijk, maar niet realistisch. Een leerling met (mogelijke) dyslexie krijgt een vergroting, gesproken teksten of meer tijd. Ook leerlingen met gedragsproblematiek hebben andere behoeften.

Recensie: Passend onderwijzen

Passend onderwijzen, pedagogisch vakmanschap in de klas is geschreven door Peter Mol. In het boek wordt duidelijk dat Mol leerkrachten wil inspireren om morgen iets anders te doen in de klas. Hiervoor moet je oefenen en doelen stellen. Mol adviseert om deze doelen meetbaar te maken en voor jezelf te turven met bijvoorbeeld een geeltje op je bureau.

Gedragsdag

Eén hele dag, in het teken van groepsvorming en gedrag. Halverwege het vorige schooljaar ontstond dit idee bij de directeur en de twee gedragsspecialisten op school, waarvan ik er één ben. We hebben veel overlegd over de invulling van de dag. Het doel was duidelijk: leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk een streep laten zetten onder wat was en de ‘nieuwe’ meer lezen……….