Positieve start van het schooljaar

Het is belangrijk om het schooljaar positief te beginnen. Ik vind het altijd fijn om op de deur van mijn lokaal duidelijk te maken wat ik verwacht wanneer leerlingen mijn lokaal binnenkomen. Ik kwam hiervoor de poster ‘Wanneer je deze klas binnenkomt’ tegen. Ik heb deze poster naar mijn eigen idee aangepast……