Een positief gevormde groep

Een positief gevormde groep voorkomt heel veel gedragsproblemen. Dit staat in alle vakliteratuur over groepen en is leerkrachten aangeleerd op de PABO. Iedere leerkracht heeft waarschijnlijk al wel eens gehoord of gelezen over de theorie van groepsdynamica. Ieder jaar maakt je groep bepaalde fases door.  Het is belangrijk dat leerkrachten zich hier goed van bewust zijn.