De Gouden Weken: forming, storming en norming

De eerste vier weken van het schooljaar worden ook wel de  ‘Gouden Weken’ genoemd. De insteek van deze weken is werken aan een positief groepsklimaat. In dit tweede deel van de reeks over de ‘Gouden Weken’ lees je welke fases de groep deze eerste vier weken doormaakt en wat de leerkracht in deze fases kan doen…..

Een positief gevormde groep

Een positief gevormde groep voorkomt heel veel gedragsproblemen. Dit staat in alle vakliteratuur over groepen en is leerkrachten aangeleerd op de PABO. Iedere leerkracht heeft waarschijnlijk al wel eens gehoord of gelezen over de theorie van groepsdynamica. Ieder jaar maakt je groep bepaalde fases door.  Het is belangrijk dat leerkrachten zich hier goed van bewust zijn.