Een positief gevormde groep

Een positief gevormde groep voorkomt heel veel gedragsproblemen. Dit staat in alle vakliteratuur over groepen en is leerkrachten aangeleerd op de PABO. Iedere leerkracht heeft waarschijnlijk al wel eens gehoord of gelezen over de theorie van groepsdynamica. Ieder jaar maakt je groep bepaalde fases door.  Het is belangrijk dat leerkrachten zich hier goed van bewust zijn.

Gedragsdag

Eén hele dag, in het teken van groepsvorming en gedrag. Halverwege het vorige schooljaar ontstond dit idee bij de directeur en de twee gedragsspecialisten op school, waarvan ik er één ben. We hebben veel overlegd over de invulling van de dag. Het doel was duidelijk: leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk een streep laten zetten onder wat was en de ‘nieuwe’ meer lezen……….